Άσιντ Πράσινο

Άλλες Ονομασίες
Κιτρινοπράσινο, Πρασινοκίτρινο, Acid Green
Άσιντ πράσινο, Acid green

Το χρώμα Άσιντ πράσινο (Acid Green) είναι μία απόχρωση του κιτρινο-πράσινου. Και αυτό το χρώμα δεν είναι στάνταρ και η απόχρωση μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με την πηγή. Το χρώμα που φαίνεται εδώ είναι αντιπροσωπευτικό.