Καμηλό

Άλλες Ονομασίες
Κάμελ, Camel
Το χρώμα Καμηλό ή Κάμελ (Camel)

Το χρώμα Καμηλό είναι το χρώμα που μοιάζει με το χρώμα του μαλλιού της καμήλας. Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του ονόματος χρώμα στα Αγγλικά (Camel) έγινε το 1916.