Πράσινο σκούρο

Άλλες Ονομασίες
Σκούρο πράσινο, Dark green
Πράσινο σκούρο, Dark green

Το χρώμα Πράσινο σκούρο είναι μία σκοτεινή απόχρωση του πράσινου χρώματος. Στο πρότυπο X11, το πράσινο σκούρο έχει διαφορετική απόχρωση από αυτή που φαίνεται εδώ.

 

Εκκρεμεί σύνδεσμος internal

 

Εκκρεμεί συσχέτιση