Σπαραγγί

Άλλες Ονομασίες
Σπαράγγι, Asparagus
Σπαραγγί χρώμα, Asparagus color

Το πράσινο χρώμα σπαραγγί (ή σπαράγγι) προέρχεται από το λαχανικό σπαράγγι. Η Crayola δημιούργησε αυτό το χρώμα το 1993 στα πλαίσια ενός διαγωνισμού. Ένα άλλο όνομα είναι το πράσινο σπαράγγι. Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του ονόματος "πράσινο σπαράγγι" ως όνομα χρώματος στα Αγγλικά ήταν το 1805.

\r\n\r\n

Σπαράγγια

\r\n